Κυκλοφόρησε η β΄ επαυξημένη έκδοση του βιβλίου «Μαύρα –Μπερέ, Μαύρος Ιούλης. Η δράση της 21 ΕΑΝ το καλοκαίρι του 1974», του ίλαρχου και Ιστορικού, Βασίλη Πέτρου…