Σαν σήμερα σκοτώθηκε στη Σιάτιστα ο Παύλος Μελάς, ο οποίος υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές του Μακεδονικού Αγώνα…