ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Η Μάχη στο ύψωμα Κοτζά Καγιά στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, άνωθεν του χωριού Αγύρτα και νότια του κάστρου του Αγίου Ιλαρίωνα, ήταν κρίσιμης σημασίας για να διακοπεί η κύρια οδική...