Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εφοδιαστεί με μια “κυβερνοασπίδα”, ένα σχέδιο που προβλέπεται…