Η Εθνική Φρουρά σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, συμμετείχε ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού…