Επόμενος στόχος, για τον οποίο να σημειωθεί ότι ήδη άρχισαν οι ενέργειες, είναι η αναβάθμιση των κλιμάκων σε όλες τις βαθμίδες…