Η Κάτω Βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου ενέκρινε ομόφωνα την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων επιστράτευσης για πρώτη φορά στην…