Σύμφωνα με πληροφορίες που απορρέουν από τον ελλαδικό Τύπο, η Κινητή Υγειονομική Μονάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων…