Το Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε τις ημερομηνίες κατάταξης για τους νεοσύλλεκτους οπλίτες της 2022 ΕΣΣΟ…