Η κοινοπραξία θα επιδιώξει να κερδίσει τον διαγωνισμό για εξομοιωτές και συγκεκριμένα το Army’s Land Vehicle Crew Training System-LVCTS