Από την στιγμή που τα αεροσκάφη Rafale θα αποκτήσουν επιχειρησιακή ικανότητα, θα κληθούν να διεξάγουν πραγματικές αποστολές, είτε …