Στις 6 Ιουλίου 371 π.Χ., οι Θηβαίοι θα νικήσουν τους Σπαρτιάτες στα Λεύκτρα της Βοιωτίας θα καταλύσουν την ηγεμονία τους…