Βάσει του σεναρίου, ενδεχόμενα να κινδύνευαν οι Κοινότητες Γαλάτας και Κακοπετριάς, καθώς, επίσης εξοχικές κατοικίες και άλλα υποστατικά…