Ευχαριστίες προς τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ για διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο και εμβολίων σε Αφρικανικές χώρες…