Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) διοργανώνει το 1ο πιλοτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την “Ευρωπαϊκή Τυποποίηση στην Άμυνα”.