Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται ότι θα προσκληθούν στην πρώτη σύνοδο της “Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας”…