Την δημιουργία επιχειρησιακού στρατηγείου (Operational Headquarter-κατά πρότυπα του ΝΑΤΟ), σκοπεύει να…