Ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος, όπως τον κατονομάζουν οι Ρώσοι ιστορικοί ή το Ανατολικό Μέτωπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου…