Ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 14 έως την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και σε συνέχεια των όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ…