Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση που έλαβαν τα μέλη της Ομάδας Μοτοσικλετιστών «Ζ» των επαρχιακών Τμημάτων Τροχαίας και του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών (ΕΟΜΟ) της Τροχαίας Αρχηγείου…