Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβαν πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ σχετικά με την…