Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους πρόληψης μαζικής αιμορραγίας από τραυματισμούς άκρων είναι η χρήση ίσχαιμου επιδέσμου (tourniquet)…