Ο Ενιαίος Φορέας Αυτόνομων Ενωτικών Φοιτητικών Παρατάξεων, η Α.Φ.Κ Αιχμή Κομοτηνής, η Α.Φ.Κ ΝΙΚΗ ΤΕΠΑΚ…