Το Ελληνικό Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ) Καλαμάτας επισκέφτηκαν και επέβλεψαν…