Η UVision αποκάλυψε τον πολλαπλό εκτοξευτή της (Multi-Canister Launcher – MCL), προσαρμοσμένο για την εκτόξευση…