Στα πλαίσια του προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ρουμανίας 2021, στρατιώτες από την Ρουμανία εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα σε αντικείμενα αγώνα αστικού περιβάλλοντος.