Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας (ΕΑΑ) το Υπουργείο Άμυνας και συγκεκριμένα το Επιτελείο του Υπουργού Άμυνας…