Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) συμμετείχαν σε roundtable συζήτηση με τίτλο «Ιδέες, Θέσεις και…