Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, η απόφαση του γενικού διευθυντή της ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων)…