Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εκτόξευση δύο δορυφόρων παρατήρησης της…