Στη Βουλή κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου “Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.