Η 18η Μαΐου θεσπίστηκε το 1977 ως η “Διεθνής ημέρα Μουσείων”, από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), θέλoντας έτσι