Το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σειρά άλλων ζητημάτων εξετάστηκαν κατά τις εργασίες της 1ης Διακυβερνητικής…