Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου αποτελεί απόδειξη της δημοκρατικής παράδοσης που επιβίωσε στον Ελληνισμό ακόμα και εν μέσω Οθωμανοκρατίας. Οι ελληνικές κοινότητες, τα συντάγματα των εθνοσυνελεύσεων και η Χάρτα το Ρήγα αποτελούν τα πιο ενδεικτικά παραδείγματα της δημοκρατικής παράδοσης που επιβίωσε…