Στις αρχές του 20ου αιώνα, το αεροπλάνο ξεκίνησε να κάνει και την εμφάνιση του στην Ελλάδα χάρη σε ιδιωτική πρωτοβουλία