Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) διοργανώνει το 2ο Ευρωπαϊκό…