Η γερμανική επιχείρηση κατά της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σχεδιάστηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1940, υπό την κωδική …