Για πρώτη φορά εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατιωτικών EUROMIL, στρατιωτικός προερχόμενος από την Ελλάδα…