Αναχώρησαν στις 8/3/22 ατμοπλοϊκώς για την Θεσσαλονίκη, 14 εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιέχουν ανθρωπιστική βοήθεια…