Στη χάραξη κοινού πλαισίου δράσης τόσο σε στρατιωτικό όσο και πολιτικό επίπεδο, στον τομέα της αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης…