Μονάδες της ΧΧ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές βολές αρμάτων Τ-80U, Τεθωρακισμένων Αρμάτων Μάχης ΒΜΡ-3 και…