Επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης των 10 ετών, από την τραγική και μαύρη 11η Ιουλίου του 2011, η DEFENCE Re…