Ανεξάρτητη επιτροπή συνέστησε στον αμερικανικό στρατό να ελέγχει πιο αυστηρά την πρόσβαση στα ατομικά όπλα του προσωπικού του…