Σαράντα-πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του ΙΙΙ.