Μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την Τανζανία, η APOPO (Anti-Personnel Land Mines Removal Product Development – Ανάπτυξη προϊόντος για την αφαίρεση ναρκών κατά προσωπικού)…