Η Αστυνομία Κύπρου δημοσίευσε τον κατάλογο των υποψηφίων που πέτυχαν στις Ψυχομετρικές Εξετάσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία…