Η Αστυνομία σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικών από την 1η Ιανουαρίου, 2023 προχώρησε σε 1590 επιστροφές/απελάσεις υπηκόων τρίτων χωρών…