Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1873, γιος του Εμμανουήλ Μπενάκη, επιχειρηματία και πολιτικού, και της Βιργινίας Χωρέμη,