Με την έκδοση νέας ΝΑVTEX απαντά η Ελλάδα στην τουρκική NAVTEX, μέσω της οποίας επιχειρείται να παραταθεί η παρουσία του…