Σε μία σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και στην παρουσία της Έντιμης Υπουργού κας…